Prosjektering byggeteknikk

Arbeidsområder innen prosjektering av byggeteknikk:

 • Ansvarsrett for konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 2 (Sentral godkjenning)
 • Design av bæresystem for nye og gamle bygninger, og valg av konstruksjonsmaterialer sammen med entreprenør/ arkitekt
 • Rehabilitering og ombygginger. Herunder vurdering av eksisterende konstruksjoner og bygningsmasse.
 • Alle nødvendige beregninger av byggets konstruksjoner. 
  • Lastberegninger
  • Statiske beregninger, dvs dimensjonering av betong-, stål-, og trekonstruksjoner
  • Stabilitet av bygg
  • Seismisk vurdering av bygg 
 • Formtegninger og konstruksjonstegninger
 • 3D-tegninger av konstruksjoner (BIM)
 • Armeringstegninger og bøyelister for armering
 • Beskrivelse og mengdeberegninger etter NS 3420
 • Anbuds- / tilbudsdokumenter
Bilde 1

Bilde 1